stickyimage

İşletme ve İştirakler

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı, hizmetlerinin kalitesini arttırarak devam ettirmek için ona gelir sağlayan ve aynı merkezden idare edilen iktisadi işletmeler ve iştirakler sahibidir. Bilgi ve teknoloji temelli büyümeyi hedefleyen bu işletmeler başlıca Dikili Çiftlik A.Ş. ,Resport Restaurant Pastacılık Org. Toplu Yemek San. ve Tic. A.Ş.’dir. Gıda, tarım, hayvancılık, yemek sanayii gibi pek çok önemli sektörde faaliyet gösteren bu işletme ve iştiraklerde dünya standartlarına uygun, faaliyet alanı ile ilgili en güncel ve geçerli sertifikalara sahip, üstün kaliteli hizmet ve ürünler üretilerek arz edilmektedir. Bu işletme ve iştirakler Vakfın kamu yararı gözeten sosyal hizmetlerinin devamını sağlayacak gelirler sağlamakla birlikte aynı zamanda istihdam oluşturulmakta ve ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır.